Profesionalitāte un atbildība

Mēs personīgi uzņemamies atbildību par savu darbu un veiksmīgu sadarbību ar klientu. Klienta un arhitekta attiecības nosaka rakstveida līgums, precīzs projektēšanas uzdevums, un Līgumā noteiktie termiņi. Arhitekta darbs norit saskaņā ar likumdošanu, Būvniecības likumu, Ēku būvnoteikumiem, Latvijas būvnormatīviem, un Latvijas un Eiropas standartiem. Arhitektu biroja darbību pārrauga Valsts Būvniecības un kontroles birojs, visi dati ir pieejami vietnē www.bis.gov.lv. SIA virtu ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā ar Nr. 0502-R. Mūsu sertificētie arhitekti ir reģistrēti kā SIA virtu atbildīgie būvspeciālisti. Mūsu darba procesu nosaka iekšējie dokumenti un instrukcijas, t.sk. "Būvprojektēšanas vadības un kvalitātes kontroles plāns", un "Vides un ilgtspējas plānošana". Anda Kursiša un Inese Maurāne ir ilggadējas Latvijas arhitektu savienības (LAS) biedres, Anda Kursiša no 2022. gada ir LAS Valdes locekle, un atbild par arhitektūras prakses jomu.

Sazināties
CV
un
kontakti
Anda Kursiša
Arhitekte, Valdes priekšsēdētāja
CV
un
kontakti
Inese Maurāne
Arhitekte, grupas vadītāja
CV
un
kontakti
Ilze Mekša
Arhitekte
CV
un
kontakti
Beāte Romka
Arhitekte

Mūsu vērtības

Jēdzieniski ietilpīgais vārds “Virtù” cēlies no latīņu valodas, ar mūsdienās retāku lietojumu arī angļu valodā. Plašākā nozīmē “Virtù” ir tikumi, vērtības un izcilība, kas katram no mums var piederēt. Savā ikdienā un praksē uzturam 7 galvenās vērtības:

Atbildība par jebkuru pieņemto lēmumu un paveikto darbu

Profesionalitāte balstīta izglītībā, pieredzē, aprēķinos un radošumā

Godīgums uzņemties tikai paveicamus projektus, lojāli pret klientu un sabiedrību

Atsaucība komunikācijā un viedokļu tolerance

Sadarbība kā fokuss darbā ar visām iesaistītajām pusēm – klientu, valsts iestādēm, apakšuzņēmējiem, un ēku lietotājiem

Atzinība atalgojot darbiniekus un apakšuzņēmējus

Asprātība un radošums palīdz stresa situācijās mūsu izaicinošajā nozarē

Darba process

Mūsu darba procesu raksturo biznesa domāšana. Kā arhitektūras birojs mēs esam atbildīgi ne tikai pret sabiedrību, bet arī pret pasūtītāja resursiem – tajā skaitā projekta veltīto laiku. Projekta izstrādes gaitu caurauž skrupuloza pieeja projekta dokumentācijai, kas rezultējas caurskatāmībā, izsekojamībā un vispamatotākajā risinājumā.

  • Uzdevuma analīze un precizēšana – projektēšanas sākumā rūpīgi sagatavojam klienta specifikāciju un nosakām sasniedzamo mērķi.
  • Detalizēta projekta un budžeta plānošana ir pamatā procesa kontrolei
  • Skiču un priekšlikumu izstrāde, kam seko kopīga piemērotākās izvēles izdarīšana
  • Projektēšanas dokumentācijas izstrāde notiek gan 2D (Autocad), gan 3D vidē (Revit, Archicad, SketchUp), kā arī BIM (Būves informācijas modelis) vidē. Izmantojam gan failu apmaiņas rīkus, gan regulāras tikšanās klātienē, fiksējot visus nozīmīgos lēmumus
  • Sadarbība ar uzticamiem partneriem – mūsu apakšuzņēmējiem būvkonstrukciju un inženiertīklu projektēšanā
  • Būvprojekta dokumentācijas izstrāde izmaksu aprēķina un kvalitatīvu būvniecības darbu veikšanai atbilstošā detalizācijā, veicot projekta dokumentācijas iekšējo un ārējo ekspertīzi
  • Autoruzraudzības nodrošināšana būvniecības laikā, un tad – ar prieku piedalāmies būves atklāšanas pasākumā!

Vēsture un pieredze

Arhitektūras birojs virtù dibināts 2005. gadā. “virtù” mums nozīmē aizrautību arhitektūrā un izcilību, sasniedzot iespējami labāko rezultātu klientam. 15 gadus krātā pieredze ļauj mums piedāvāt klientiem estētiskus, funkcionālus un ekonomiski pamatotus arhitektūras projektus. No projektēšanas uzdevuma līdz būves pabeigšanai, un tās funkciju pilnveidošanai nākotnē, sekojot klienta biznesa attīstībai.

Sākotnēji projektējām komfortablas daudzstāvu dzīvojamās ēkas, dizaina viesnīcas un publiskos interjerus. Tad, 2008.-2010. gadā, spītējot nekustamā īpašuma nozares krīzei, atjaunojot radījām brīnišķīgas publiskās ēkas Skolēnu Jaunrades nams Ventspilī, Mazbānīša ēkas Ventspils Brīvdabas muzejā, Kuldīgas Domes ēku komplekss un teritorija. Ēkas Ventspilī tika apbalvotas ar Ventspils Domes gada balvām, kā arī ar neapsīkstošu apmeklētāju atzinību vairāk kā 10 gadu garumā.

Mūsu darbības laikā esam nepārtraukti pilnveidojuši profesionālo kvalifikāciju. No 2009. gada tiek apgūta padziļināta kompetence ēku ilgtspējas un energoefektivitātes uzlabošanā, ko augstu novērtē gan mūsu klienti, gan Ekonomikas ministrija, apbalvojot mūsu projektētās ēkas par augstu enerģijas ekonomiju. 2009. gadā Anda Kursiša ieguva ēku energoauditora sertifikātu, 2011. gadā – Pasīvo ēku projektētāja sertifikātu. 2012. gadā Anda absolvēja ilgtspējīgas būvniecības maģistra programmu Austrijā. No 2016. gada Anda Kursiša ir arī sertificēta arhitektūras risinājumu eksperte. 2016. gadā Virtu piebiedrojās arhitekte Inese Maurāne, mūsu kompetencei pievienojot arī savu arhitektūras eksperta un Pasīvo ēku projektētāja kvalifikāciju. Patlaban strādājam CAD, REVIT, Archicad un BIM (Būves informācijas modelis) vidē. Projektu dokumentācijas apritei pieejams drošs ārējais serveris.

Virtu attieksmi pret projektiem raksturo sadarbība – un iedziļināšanās gan klientu biznesa tehnoloģijās, gan būvniecības administratīvo procesu niansēs. Mēs dodam priekšroku ilgstošai sadarbībai ar klientiem, dibinot un uzturot lietišķās attiecības, kā piemēram, ar AS Valmieras Stikla šķiedra un AS Dinex Latvia no 2010. gada, ar SIA Vidzemes slimnīca no 2014. gada.