Sadarbība

SIA Virtu regulāri piedalās valsts un pašvaldību iepirkumos. Mūsu darba kvalitāti apliecina realizētie projekti Publiskās un dzīvojamās ēkas, kā arī saņemtās balvas un klientu sniegtās atsauksmes.

SIA Virtu kvalifikāciju papildus uztur un apliecina darbs pie būvprojektu ekspertīzēm, kā arī darbs konkursu komisijās.

SIA Virtu kvalifikācija ļauj piedalīties iepirkumos šādās kategorijās:

  • Biroja ēkas (kods 1220)
  • Sakaru ēkas (kods 1241)
  • Ražošanas ēkas (1251)
  • Izglītības nozaru ēkas (1263)
  • Ārstniecības ēkas (1264)
  • Sporta būves (kods 1265)
  • Teritorijas plāni un ainavu arhitektūra
  • Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte
  • Arhitektūras risinājumu ekspertīze.

Sadarbība ar būvuzņēmumiem

SIA Virtu sadarbojas ar būvuzņēmumiem Design&Build projektu ietvaros.

Mūsu kompetence ir balstīta uz vairāk kā 20 gadus ilgo komandas speciālistu individuālo pieredzi projektēšanā un autoruzraudzībā.

Mūsu pieeja ir pragmatiska būvprojekta vadība, savlaicīga komunikācija ar visām iesaistītajām pusēm, un mūsdienīgu projektēšanas un saziņas rīku izmantošana, t.sk. BIM.

Teritorijas un ainavu projektēšana

SIA Virtu veic teritorijas un ainavu arhitektūras būvprojekta daļu projektēšanu arhitektu birojiem, ceļu projektēšanas un būves uzņēmumiem, būvuzņēmumiem.

Projektējam sporta laukumus, ielu un ceļu labiekārtojumu, atpūtas laukumus, apstādījumus.

Izstrādājam visas teritorijas projekta daļas – horizontālo un vertikālo plānu, savietoto inženiertīklu plānu, labiekārtojumu un apstādījumu plānu, zemes darbu kartogrammu, satiksmes organizācijas plānu, Darbu organizācijas projektu.

Inženieru biroji un konsultanti

Mūsu biroja uzsvars tiek likts uz ilglaicīgu sadarbību, un savstarpēju izpratni par kopēju darba mērķi, kvalitāti un izpildes termiņiem.

Par dalību iepirkumos un sadarbību sazināties: Anda Kursiša, tālr. +371 26403930, virtu@virtu.lv