Anda Kursiša

Arhitekte, Valdes priekšsēdētāja
+371 26403930
anda@virtu.lv
Latviešu, angļu, krievuSertificēta arhitekte, Mg. Arh., Mg. Ing., MBA
Sertificēta arhitektūras eksperte
Sertificēta energoauditore
Sertificēta Pasīvo ēku projektētāja, CEPH

Kompetence un loma birojā: Klienta vērtību un vajadzību izpēte. Komandas motivācija labākā rezultāta sasniegšanā. Procesa vadība un arhitektūras kvalitātes radīšana.

curriculum vitae

Izglītība

2012 Danube University Krems, Mg. Ing.
2004 Riga Business School, MBA
1995 Rīgas Tehniskā Universitāte, Mg. Arh.

Darba pieredze

2005 – šobrīd SIA VIRTU, arhitektu birojs, Valdes priekšsēdētāja, vadošā arhitekte
2012 – 2015 SIA Vides Investīciju fonds, eksperte
2009 – 2018 Biedrība Passive House Latvija, Valdes priekšsēdētāja, eksperte
2009 – 2011 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, KPFI ārštata eksperte
2008 Swiss Centre for International Health, ārštata tehniskā eksperte
2003 – 2005 SIA NCC Konstrukcija, arhitekte, projektu vadītāja
1997 – 2003 SIA Nams, arhitektu birojs, arhitekte
1997 – 1998 Rīgas Dizaina un Mākslas vidusskola, lektore
1995 – 1997 Mēbeļu salons R, arhitekte

Profesionālās aktivitātes

1998 – šobrīd Latvijas Arhitektu savienības biedre
2001 – šobrīd Kvalitātes vadības sistēmas iekšējā auditore
2009 – šobrīd dalība profesionālās likumdošanas darba grupās

Pētniecības darbi un publikācijas

2018 Priekšlikumi grozījumiem Latvijas dzīvojamo un publisko ēku būvnormatīvos, kopā ar I. Maurāni
2013 – 2013 Dalība pētījumā „Esošā enerģijas patēriņa analīze un iespējamie risinājumi tā samazināšanai ekonomikas sektoros”; kopā ar līdzautoriem 2 zinātniskie raksti LLU starptautiskai konferencei 2013. g. maijā.
2012 – 2014 Industriālās energoefektivitātes pētījums, pētījuma vadītāja
2012 MSc Thesis „Indoor Comfort and Energy Savings at Hospitals”
2004 MBA Thesis „The Strategy of the Architectural Education Development in Latvia”