Teritorijas projektēšana

Ainavu arhitektūra
Katrs labiekārtojums sākas ar zemes vertikālo plānojumu, kas ir pamats tā funkcionālai un estētiskai kvalitātei. Tādēļ pievēršam lielu uzmanību vertikālo plānu detalizācijai. Veicam zemes darbu bilances aprēķinus. Izstrādājam piebraucamo ceļu, celiņu un visdažādāko funkciju laukumu segumu plānus, specifikācijas un detalizācijas. Zīmējam apstādījumu projektus, mazo arhitektūras elementu risinājumus un specifikācijas.

Galerija