Rīgas 1. slimnīca

Publiskās un dzīvojamās ēkas
Sešas koka konstrukciju barakas slimnieku palātām būvētas 1870.-1880.g., un veido 1.slimnīcas arhitektūras ansambli. Fasāžu atjaunošana tika veikta respektējot un saglabājot arhitektūras mantojumu.
Gads
2013 - 2014
Atrašanās vieta
Bruņinieku iela 5, Rīga
Arhitektūra
Anda Kursiša, Baiba Ērenpreisa
Klients
SIA Rīgas 1. slimnīca
Fotogrāfija
Pēteris Vīksna

Galerija