Jānis Bumbieris

Arhitekts, Projektu direktors
+371 29406390
janis@virtu.lv
Latviešu, angļu, krievuSertificēts arhitekts, Mg. Arh.

Kompetence un loma birojā: Iepirkumi, līgumu un apakšuzņēmēju vadība

curriculum vitae

Izglītība

1998 Stokholmas Karaliskais Tehnoloģijas Institūts, Mg. Ing. Vides inženierzinātnē
1993 Rīgas Tehniskā Universitāte, Mg. Arh.

Darba pieredze

2019 – šobrīd SIA VIRTU, arhitektu birojs, projektu direktors
2016 – 2018 SIA Skonto Būve, Tehniskās daļas vadītājs
2015 – 2016 SIA Westhaus, Arhitekts, būvprojektu vadītājs
2014 – 2015 SIA Ūdens inženiertehnoloģijas, Būvprojektu vadīšana inženiertehniskiem/vides būvobjektiem
2014 – 2015 SIA Daks AG, Darba drošības speciālists
2008 – 2013 SIA Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca, Tehniskais direktors
2007 – 2009 SIA Koger Vide, Projektu un līgumu vadītājs
2006 – 2008 SIA Geo Consultants, Būvuzraudzības grupas vadītājs, FIDIC inženieris
2004 – 2009 SIA YIT Celtniecība, Inženiertehnisko būvju nodaļas vadītājs, Tehniskais direktors, Valdes loceklis
2003 – 2006 YIT Environment Ltd, Somija, Filiāles vadītājs Latvijā
2002 – 2004
SIA YIT Latvija, Izpilddirektors, Valdes loceklis
1997 – 2002 SIA Rīgas Ūdens, infrastruktūras projektu vadītājs
1993 – 1997 SIA Arhitekta J. Gertmaņa birojs, arhitekts

Profesionālās aktivitātes

Darba aizsardzības un drošības speciālists