Dzīvojamās ēkas Bauskā

Restaurācija un interjers
Gruntsgabala apbūvei ir sena vēsture, patreizējās ēkas būvētas ap 1911. -1912. gadu, Sākotnēji ēkās bija liķiera fabrika, veikali, zudušā ēkas daļā - fotogrāfa darbnīca. No 1950-tajiem gadiem ēkās atradās skola un internāts. 21. gadsimtā ēkas iecerēts pārbūvēt par dzīvojamām mājām, restaurējot vērtīgās fasādes.
Gads
2022-2024
Atrašanās vieta
Bauska
Arhitektūra
Inese Maurāne, Beāte Romka, Ilze Mekša
Vizualizācijas
Inese Maurāne
Fotogrāfija
Arhīva materiāli

Galerija

1920-tie gadi