Teritorijas projekta sastāvs

Ainavu arhitektūra
Rasējumi, kas iekļaujami projektējamā objekta teritorijas sadaļā: ģenerālplāns, ģenerālplāns ar inženiertīklu kopplānu, būvasu nospraušanas plāns, horizontālās piesaistes plāns, vertikālās piesaistes plāns, zemes darbu kartogramma, kustības organizācijas shēma, segumu un labiekārtojuma plāns, apstādījumu plāns, labiekārtojuma elementu un detaļu risinājumi. Nelieliem objektiem iespējama informācijas apvienošana.

Galerija